معانی و فرآیندهای ظاهرآرایی دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی

مربوط به دسته: پایان‌نامه‌ها, مقالات

ارسال در: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ نویسنده: سردبیر


پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد

عنوان: معانی و فرآیندهای ظاهرآرایی دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش‌گر: آتنا آل‌یاسین

استاد راه‌نما: دکتر ابوتراب طالبی

استاد مشاور: دکتر محمدسعید ذکایی

مرکز پژوهشی: دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 1389


چکیده:

این پژوهش به مطالعه معانی و فرآیندهای ظاهرآرایی در میان دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبائی می پردازد که در دانشگاه از آرایش صورت استفاده می کنند. با توجه به تغییرات فرهنگی و اجتماعی که در سه دهه اخیر در کشور رخ داده و همچنین تحولات جهانی و انتقال تاثیرات این رخدادها به ایران و رواج فرهنگ ظاهرآرایی و گرایش به مد، در این تحقیق به موضوع ظاهرآرایی در میان زنان و دختران جوان پرداختیم و برای این منظور نمونه های تحقیق را از میان دانشجویان دختر انتخاب کردیم.زیرا از قشر زنان و دختران تحصیلکرده انتظار می رود برای رفتارهایشان دلایل متقنی داشته باشند و بعید است که صرفا دنبال رفتارهای تقلیدی از دیگران باشند.برای بررسی رفتارهای ظاهرآرایی و علاقه دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبائی به استفاده از لوازم آرایشی تاثیر میزان استفاده از رسانه ها، سبگ زندگی،تغییر معنای بدن از نگرش مذهبی به نگرش غیر مذهبی یا تا حدودی مذهبی، احساس فشار هنجاری که در فرد ایجاد می شود، میزان مخالفت با فرهنگ رسمی و عوامل روانی شامل کسب اعتماد به نفس و احساس زیبایی و میل به برتری به عنوان عوامل اصلی گرایش به آرایش کردن در نظر گرفته شد. در این تحقیق از دو روش کمی و کیفی برای سنجش عوامل موثر در گرایش به آرایش استفاده شد و 194 نفر از طریق پرسشنامه و ده نفر از طریق مصاحبه عمیق مورد بررسی قرار گرفتند.این افراد از بین دانشجویانی انتخاب شدند که در دانشگاه آرایش داشتند و ده نفری نیز که برای مصاحبه عمیق برگزیده شدند همگی از سوی مسئولان مربوطه با برخورد انضباطی مواجه شده بودند.