معرفی پایان‌نامه

آسیب‌شناسی اختلالات جنسی زنان متأهل در سه نسل متوالی

مربوط به دسته: پایان‌نامه‌ها, مقالات

ارسال در: ۱۸ آبان ۱۳۹۶ نویسنده: سردبیر


عنوان: آسیب‌شناسی اختلالات جنسی زنان متأهل در سه نسل متوالی

پژوهش‌گر: الهام امینی

استاد راه‌نما: دکتر مرضیه‌السادات موسوی خامنه

استاد مشاور: دکتر عفت‌السادات مرقاتی خویی

مرکز پژوهشی: دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا


چکیده:

تمایلات جنسی را می توانیم سازه ای چند بعدی بدانیم که ابعاد اصلی آن را فرهنگ و جامعه می سازد. فرهنگ و جامعه در حوزه وسیعی از زندگی فرد وارد می شود و رابطه بین انسان و واقعیت است. هیچ محرکی به طور مستقیم بر روی فرد عمل نمی کند، مگر از فراسوی معانی که عوامل اجتماعی و فرهنگی آن را تبیین می کنند. تمایلات و رفتارهای جنسی از این اصل مجزا نیستند و بر همین اساس می توانیم ادعا کنیم که تمایلات و رفتارهای جنسی اگرچه دارای مبنایی بیولوژیک نیز هستند؛ اما بیش از آن، فراگردی اجتماعی، فرهنگی و آموختی اند. طرح دیدگاه اخیر به منزله طرح موضوع رفتار جنسی به عنوان یک بر ساخته اجتماعی، فرهنگی و به مثابه یک واقعیت اجتماعی است که نیاز به بررسی و کاوش بیشتر در این زمینه دارد. اختلالات جنسی و رفتارهای همواره بخش تاریک و مورد اغماض زندگی زنان کشور ما را تشکیل میدهد این در حالی است که در سومین کنگره سلامت جنسی و خانواده در سال 84 اعلام شد که علت بیش از 60% طلاقها در کشور اختلالات جنسی می باشد. در این پژوهش با شیوه نمونه گیری داوطلبانه هدفمند از نظر نسلی و تعیین حجم نمونه به شیوه ایده ال نمونه گیری به چگونگی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر اختلالات جنسی و چگونگی تغییر هنجارهای جنسی با تغییر نسل پرداختیم. یافته های این پژوهش با توجه به رویکرد کیفی ( مصاحبه های متمرکز گروهی و فردی ) نشان می دهد سناریوی مسلط مرد محور با استفاده از قوانین نوشته شده و نا نوشته در بستر جامعه سنتی نمایشنامه جنسی زنان را ترسیم می کند و زنان نیز با باز تولید آن سبب گسترش می گردند تنها استراتژی که در قبال این سناریو می گیرند اغماض و سکوت است یعنی بر خلاف نظریات فمینیستی که بیشتر مردان را مورد انتقاد قرار می دهند پژوهش ما می گوید که زنان نیز در کنار مردان در ساختن ساختارهای مرد محور جامعه شریک می باشند یعنی زنان هم متاثر از ساختارها هستند و هم با باز تولید آن در تحکیم همان ساختارها موثرند.