معرفی پایان‌نامه

مطالعه‌ی جامعه‌شناختی پنهان‌کاری جنسی در زندگی روزمره‌ی دختران

مربوط به دسته: پایان‌نامه‌ها, مقالات

ارسال در: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ نویسنده: سردبیر


عنوان: مطالعه‌ی جامعه‌شناختی پنهان‌کاری جنسی در زندگی روزمره‌ی دختران

پژوهش‌گر: مریم زیاری

استاد راه‌نما: دکتر علی ربانی

استاد مشاور: دکتر ثریا معمار

مرکز پژوهشی: دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان


چکیده:

پرداختن به مسائل زنان به عنوان یکی از گروه‌های اجتماعی که در متون علمی کم‌تر به آن‌ها توجه شده است، نیاز امروز جامعه‌ی ماست. در این میان سخن گفتن از بدن زنانه و تجربیات مرتبط با آن ساده نیست و تابوها و ممنوعیت‌های اجتماعی و فرهنگی این موضوع را احاطه کرده است. آن‌چه در این تحقیق به آن پرداخته‌ایم، تجربه‌ی زنان از پنهان نگه داشتن آن چیزی است که در ارتباط با بدن زنانه‌شان است. در این بین سعی کرده‌ایم در گفت‌وگو با زنان به عنوان بازیگران اصلی عرصه‌ی زندگی روزمره، پی به جزیئات تجربیات آن‌ها ببریم. با 26 نفر از دختران دانشجوی مجرد که تجربه‌ی رابطه‌ی جنسی پیش از ازدواج را داشته‌اند، مصاحبه شده است. روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌ی عمیق و روش تحلیل داده‌ها روش زمینه‌ای یا داده‌محور بوده است. نتیجه‌ی تحقیق سه شکل از پنهان‌کاری جنسی را در میان زنان نشان می‌دهد: نوع اول پنهان کردن بدن زنانه همراه با احساس ناخوشایند از داشتن آن است که با شروع دوران بلوغ و آشکار شدن نشانه‌های آن آغاز می‌شود. نوع دوم، ناظر بر پنهان کردن رابطه‌ی جنسی از نگاه صاحبان قدرت است، یعنی تلاش برای پنهان ماندن از تمام حوزه‌های قدرت؛ حوزه هایی که توانایی اعمال محدودیت و ممنوعیت بر فرد را داراست. شکل سوم پنهان‌کاری جنسی اشاره به پنهان کردن خواسته‌ها و تمایلات جنسی از شریک جنسی را دارد.