آیا ایران برای تغییر آماده است؟

مربوط به دسته: جامعه‌شناسی تصویری

ارسال در: ۱ فروردین ۱۳۹۶ نویسنده: سردبیر

شرح تصویر:

مجله‌ی تایم جلد خود را به تصویری از دختر جوان ایرانی اختصاص داده است. این تصویر، مربوط به گزارشی است از کارل ویک که در آن به تغییرات پرشتاب سبک زندگی مردم ایران، به عنوان جهان‌گرا ترین کشور خاورمیانه، پرداخته شده است.