نیاز جنسی ۱۱ میلیون جوان مجرد چگونه تأمین می‌شود؟

مربوط به دسته: جامعه‌شناسی تصویری

ارسال در: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ نویسنده: سردبیر

شرح عکس:

بر اساس آمار منتشره، حدود ۱۱ میلیون جوان در سن ازدواج در کشور وجود دارد. این جوانان برای پاسخ به میل جنسی خود، راه‌های متفاوت و متنوعی را دنبال می‌کنند. علاوه بر ازدواج دائم، راه‌های دیگری هم‌چون خودارضایی، چشم‌چرانی، روابط با جنس مخالف و مانند آن، راه‌هایی هستند که جوانان برای پاسخ به میل جنسی و گاه نارضایتی جنسی خود برگزیده‌اند.