گروه پژوهشی تغییرات خانواده و روابط جنسی

حوزه‌های مطالعاتی این گروه پژوهشی، به شرح زیر می‌باشد:

 

حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی

حوزه‌ی مطالعاتیزیر حوزهموضوعات و مسائل
مطالعات تغییرات فرهنگیتغییرات خانوادهافزایش آمار طلاق، افزایش آمار سقط جنین، شیوع شیوه‌های جدید ازدواج مانند ازدواج سفید و هم‌خانگی، افزایش روابط دوستی میان دختر و پسر، افزایش گرایش به زیست مجردی، شیوع روابط عشقی سیال و کم‌دوام، تغییر ارزش‌ها و نگرش‌ها نسبت به روابط و سنت‌های خانوادگی، افزایش حضور اجتماعی و خیابانی زنان، تهدید سنت‌ها توسط جوانان و شیوع هنجارهای جدید و متنوع زندگی خانوادگی و… .
تغییرات سبک زندگیافزایش آمار استفاده از لوازم آرایشی و جراحی‌های زیبایی، افزایش توجه روز افزون به به بدن و نمودهای اجتماعی آن، مد و مد گرایی روز افزون، تغییر گروه‌های مرجع جوانان و افزایش گرایش به سلبریتی‌ها و… .
جنسیت و روابط جنسیکاهش سن روابط جنسی، افزایش میزان روابط جنسی قبل و بعد از ازدواج، شیوع اشکال متنوع و متفاوت روابط جنسی، تغییر ارزش‌ها نسبت به مسائلی هم‌چون زنا و بکارت، افزایش آمار تجاوز جنسی و مزاحمت‌های جنسی خیابانی، افزایش آمار ابتلا به ایدز، افزایش آمار تغییر جنسیت و… .
هویتهویت‌های چندپاره، گزینشی و پست‌مدرن، جنبش‌های خیابانی جوانان دهه‌ی هشتادی، پدیده‌ی سکسی کردن حجاب توسط زنان ایرانی، انتخاب سبک‌های زندگی متفاوت با نسخه‌های رسمی از سوی جوانان، جهانی شدن و هویت‌های جهانی، رواج قرائت‌های مختلف از دین، شیوه‌های جدید دین‌داری و عرفان‌های نوظهور، مسئله‌ی بحران شادی در ایران و…
سیاست‌گذاری فرهنگیسیاست‌پژوهینقد و بررسی سیاست‌های فرهنگی کشور در حوزه‌های گوناگون.
رویکردهای سیاست‌فرهنگیبررسی رویکردها و الگوهای گوناگون سیاست‌فرهنگی، سیاست‌گذاری فرهنگی دولتی و سیاست‌گذاری فرهنگی عمومی، بررسی الگوهای مداخله‌ی دولت در فرهنگ، نظریه‌ی دولت نامحدود بالقوه و… .