درباره‌ی ما

در جامعه‌ی امروز ایران دگرگونی‌ها و تغییرات فرهنگی شدت یافته‌اند. این تغییرات، به اندازه‌ای پرشتاب‌اند که هر یک از ما در طول سال‌های زندگی خود فرآیندهای تغییر متعددی را دیده و تجربه کرده‌ایم و اثرات این دگرگونی‌ها، در زندگی روزمره‌ی یکایک‌مان ملموس است. در حقیقت وجوه گوناگون زندگی روزمره‌ی ما، عرصه‌های تغییرات فرهنگی هستند. تغییراتی در زمینه‌ی شکل زندگی خانوادگی، روابط خویشاوندی، جنسیت و روابط جنسی، دین‌داری و نوع نگاه به دین، رابطه‌ی میان نسل‌ها، مد، موسیقی، گذران اوقات فراغت و مانند آن نشان دهنده‌ی تحولاتی پرشتاب و بزرگ در سبک زندگی مردم ایران هستند. این که این تحولات دقیقاً کدام‌اند؛ سمت و سوی آن‌ها چیست و چه پیامدهایی برای جامعه‌ما خواهند داشت، موضوعاتی است که نمی‌توان به سادگی به آن‌ها پاسخ گفت و پاسخ‌گویی به آن‌ها، نیازمند تحقیق و پژوهش است.

به بیان دیگر، باید درباره‌ی این مسائل بیندیشیم و به آن‌ها پاسخ گوییم. این امر مستلزم آن است که در کنار نظریه‌های شخصی برآمده از تجربیات زندگی روزمره و یا مطالعات تئوریک، با گردآوری داده‌های میدانی از راه پژوهش‌های فرهنگی، این شناخت را غنی‌ و مستدل سازیم. علاوه بر این، از آن‌جا که برای داشتن یک جامعه‌ی بهتر، باید راه‌های مواجهه و رویارویی با این مسائل را نیز بدانیم، از طریق مطالعه و پژوهش در این دگرگونی‌ها، خواهیم توانست به گروه‌های کوچک و بزرگ تصمیم‌گیر در اجتماع، در سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی کارآمد برای برخورد صحیح با این مسائل یاری رسانیم. در این فرآیند، بایستی چرخه‌ای از مسئله‌شناسی تا ارزیابی سیاست‌ها را طی کنیم:

مؤسسه‌ی مطالعات تغییرات فرهنگی ایران، با چنین دیدگاهی شکل گرفته است و برآن است که بر مبنای پژوهش‌های فرهنگی مسئله‌محور، زمینه را برای سیاست‌گذاری کارآمد توسط نهادهای گوناگون تصمیم‌گیر ـ دولتی و غیردولتی ـ فراهم آورد.

کارویژه‌ها و مأموریت‌ها

مؤسسه‌ی مطالعات تغییرات فرهنگی ایران، برای دستیابی به این هدف، کارویژه‌های کلی زیر را، در حوزه‌ی مطالعات تغییرات فرهنگی، برای خود تعریف کرده است:

سطح مسئله‌شناسی

تشکیل شبکه‌های تعاملی پژوهش‌گران و اساتید.

تشکیل اتاق‌های فکر و برگزاری جلسات گفت‌وگو و هم‌اندیشی.

ارائه‌ی گزارش‌های کارشناسی.

برنامه‌های ترکیبی اینترنتی و تلویزیونی با موضوع مسائل اجتماعی.

سطح پژوهش

انجام پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی.

افکارسنجی.

ترجمه و تألیف متون علمی.

برگزاری همایش‌ها و سمینارهای علمی.

انتشار نشریات و فصلنامه‌های علمی ـ تحقیقاتی.

سطح سیاست‌گذاری

تدوین متون و اسناد سیاستی.

ارائه‌ی مشاوره‌های علمی تخصصی.

سطح ارزیابی

ارزیابی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی سیاست‌ها و اقدامات.

 

حوزه‌ها و اولویت‌های پژوهشی مؤسسه را نیز می‌توانید اینجا ببینید.