رسانه‌ها؛ از ابژه‌سازی جنسی تا تضادهای ارزشی

مربوط به دسته: تیتر اصلی, یادداشت‌های تحلیلی

ارسال در: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ نویسنده: سردبیر


نوع مطلب: یادداشت تحلیلی

موضوع: رسانه‌ها و بازنمایی امر جنسی

نویسنده: سعیده میرابی

زمان متوسط مطالعه: ۲ دقیقه


شاید همه‌ی ما با رسانه‌های مختلفی اعم از فیلم، وبسایت، کانال‌ها یا شبکه‌های ماهواره‌ای و…. که به بازنمایی محتوای صرفاً جنسی می‌پردازند مواجه شده باشیم . این رسانه‌ها دو پیامد اصلی را برای مخاطب بر جای می‌گذارند. اول تقویت ابژه‌سازی جنسی جهان پیرامون در مخاطبین و دوم بازنمایی ارزش‌های اجتماعی پیرامون روابط جنسی در یک جامعه. برای نمونه، نگاهی مختصر به رسانه‌هایی که در ایران محتوای جنسی تهیه می‌کنند نشان می‌دهد از سویی این رسانه‌ها جهان پیرامون را تبدیل به موضوعی جنسی برای افراد می‌کنند و از دیگر سو، خود بازتابنده‌ی تضادهای ارزشی جامعه‌ی ایران پیرامون مسائلی مانند حق تمتع جنسی زنان هستند و رواج این پدیده‌ها  را به سخره می‌گیرند. این در حالی است که این رسانه ها خود مروج ابژه‌سازی جهان اجتماعی و تمتع هر چه بیشتر جنسی هستند. در واقع این رسانه‌ها نه تنها بازتابنده‌ی تغییرات ارزشی جامعه‌ی ایران هستند که در آن تمتع هر چه بیشتر جنسی تبدیل به ارزش شده، بلکه هنوز نتوانسته‌اند تضادها و تناقض‌های خود را پیرامون آزادی‌های جنسی که مطالبه می‌کنند حل نمایند و ناخواسته به بازتولید تضادهای ارزشی در جامعه‌ی ایران دامن می‌زنند. در نتیجه می‌توان گفت محتوای این رسانه‌ها می‌تواند به جنسی شدن فضای جامعه و ابژه‌سازی جنسی جهان پیرامون منجر شود و خود دامن زننده‌ی تضادهای اجتماعی باشد.