برنامه‌های سال ۹۷ مؤسسه

مربوط به دسته: رویدادها

ارسال در: ۵ فروردین ۱۳۹۷ نویسنده: سردبیر

 

مؤسسه‌ی مطالعات تغییرات فرهنگی ایران، دومین سال فعالیت خود را آغاز نموده است. سرخط فعالیت‌های مؤسسه در سال ۹۶ را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

  • تأسیس و بهینه‌سازی سایت مؤسسه.
  • تدوین اولویت‌های مطالعاتی و پژوهشی.
  • شناسایی و ارتباط‌گیری با اساتید، صاحب‌نظران و پژوهشگران (با تمرکز بر حوزه‌ی جامعه‌شناسی روابط جنسی).

از بدو تأسیس، سیاست مؤسسه در زمینه‌ی توسعه‌ی فعالیت‌ها بر رشد و گسترش آرام و تدریجی استوار بوده است. این سیاست در سال ۹۷ نیز دنبال خواهد شد. بر اساس این سیاست، سرخط برنامه‌های مؤسسه برای سال ۹۷ به شرح زیر خواهد بود:

 

ردیفعنوان برنامهزمان‌بندی
۱تولید و انتشار محتوا در سایت مؤسسهیادداشت تحلیلیهر ماه دو یادداشت
گفت‌وگوهر ماه یک گفت‌وگو
متن سیاستیهر فصل یک متن سیاستی
گزارش پژوهشیدو گزارش پژوهشی در سال
معرفی مقالههر ماه دو معرفی مقاله
معرفی پایان‌نامههر ماه یک معرفی پایان‎نامه
معرفی کتابهر ماه یک معرفی کتاب
گزارش جلسات و نشست‌هاپس از برگزاری هر جلسه و نشست
۲تشکیل جلسات و نشست‌هاجلسات مسئله‌شناسی و ایده‌پردازیهر ماه یک جلسه
جلسات کتاب‌خوانی دسته‌جمعیهر ماه یک جلسه
نشست‌های علمیدو نشست علمی در سال
۳ترجمه‌ی مقالات و کتاب‌ها در زمینه‌ی جامعه‌شناسی روابط جنسی
۴تکمیل اعضا و شورای مشورتی مؤسسهبهار ۹۵
۵جذب طرح پژوهشییک طرح پژوهشی در سال
۶برگزاری همایش کشوری در حوزه‌ی جامعه‌شناسی روابط جنسیدر صورت تحقق شرایط لازم

 

امید که امکان تحقق برنامه‌های سال ۹۷ فراهم گردد.