نشست «رویکردی تفسیری بر هم بالینی (ازدواج سفید) در بستر پژوهش» برگزار می‌شود

مربوط به دسته: رویدادها

ارسال در: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ نویسنده: سردبیر

نشست رویکردی تفسیری بر هم بالینی (ازدواج سفید)  در بستر پژوهش توسط گروه علمی – تخصصی جامعه‌شناسی خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می‌شود. سخنرانان این نشست، دکتر حسین ابوالحسن تنهایی، دکتر احمد بخارایی و فرزانه فرامرزی خواهند بود. دکتر عالیه شکربیگی نیز در این نشست حضور خواهد داشت.

این نشست، دوشنبه ۲۰ آذر ۹۶ ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن جلسات انجمن جامعه‌شناسی ایران واقع در پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول برگزار خواهد شد.