فراخوان سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران

مربوط به دسته: رویدادها

ارسال در: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ نویسنده: سردبیر

“سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران” توسط انجمن جامعه شناسی ایران و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در بهار ۱۳۹۷ برگزار می‌شود.

محورهای پیشنهادی:

 • دستاوردهای مفهومی-نظری و رویکرد تاریخی-تحلیلی به آسیب های اجتماعی؛
 • وضعیت موجود آسیب های اجتماعی؛
 • سبب شناسی آسیب های اجتماعی، آثار و پیامدهای آن؛
 • روند تغییرات و تحولات آسیب های اجتماعی در دهه های اخیر و آینده نگری آن؛
 • ارزیابی سیاستگذاری ها، برنامه ها و ساختار مدیریت آسیب های اجتماعی؛
 • راهکار های پیشگیری، مداخله، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی؛
 • شناسایی بسترها، فرصت های موجود و امکان سنجی آن در کاهش آسیب ها؛
 • تحولات جهانی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن.

موضوعات پیشنهادی:

 1. آسیب های  خانواده(همسر آزاری، خشونت خانگی، طلاق، باهم باشی و…)؛
 2. آسیب های شهری و سکونتگاهی (آسیب های ناشی از حاشیه نشینی، مسکن نابهنجار، تکدی گری و ….)؛
 3. آسیب های کودکان، نوجوانان، جوانان، سالمندان (کودکان کار و خیابان، کودک آزاری، دختران فراری، ازدواج کودکان، رفتارهای جنسی کودکان و نوجوانان، سالمند آزاری و…)؛
 4. آسیب های حوزه سلامت روان( بحران هویت، آنومی، خودکشی، خودآزاری و…)؛
 5. بزهکاری، جرم، جنایت(وندالیسم، قتل، سرقت، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن و …)؛
 6. اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (اعتیاد و قاچاق مواد مخدر سنتی و صنعتی و …)؛
 7. آسیب های ناشی از تحولات جهانی و فناوری ارتباطات(آسیب های فضای مجازی و …)؛
 8. آسیب های اقتصادی (قاچاق کالا، فساد اداری و جرایم مالی و اقتصادی، پول شویی و…)؛
 9. رفتارهای جنسی نابهنجار( انحرافات جنسی و …)؛
 10. آسیب های جامعه زنان (خشونت علیه زنان، فحشا، تن فروشی و…)؛
 11. سایر موضوع های مرتبط با محورهای همایش.

زمانبندی همایش:

مهلت دریافت چکیده: ۱۰ دی ۱۳۹۶

مهلت دریافت اصل مقالات: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶

برگزاری همایش: ۲۵ و ۲۶اردیبهشت ۱۳۹۷

ایمیل دبیرخانه (برای ارسال چکیده مقالات): socialpathology3@gmail.com